ICEM Tulcea este instituție publică

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea a luat fiinţă în anul 1993 prin reorganizarea tuturor obiectivelor muzeale din judetul Tulcea.
Implicarea instituţiei muzeale tulcene în diversificarea unor forme de valorificare a întregului patrimoniu cultural a dus, în cele din urmă, la modificarea structurii organizatorice a vechiului Muzeu al Deltei Dunarii şi transformarea lui în Institut de Cercetări Eco-Muzeale. Legiferarea şi reorganizarea muzeului tulcean s-au făcut prin deciziile nr. 118, 119/19 martie 1993, Institutul urmând să-şi desfăşoare activitatea în domeniile: ecologie, etnologie, istoria artelor, istorie şi arheologie.


În prezent, fiecare obiectiv muzeal al Institutului desfăşoară activitatea sa proprie prin care încearcă să îmbine riguros activitatea ştiintifică de cercetare, conservare, restaurare, valorificare şi îmbogăţire a patrimoniului cultural, cu acţiuni care să evidenţieze activităţi sinergetice cu alte domenii. Noua strategie a instituţiei are în vedere faptul că produsul său cultural trebuie dezvoltat într-un context de integrare care să implice educaţia, turismul, dezvoltarea regională, cooperarea transfrontalieră şi transnaţională, urmărind crearea unor efecte multiplicatoare prin acţiuni pluridisciplinare.

Produsele culturale și serviciile ICEM TULCEA

  • Expozițiile de bază ale muzeelor, precum și cele temporare, subliniază cele mai semnificative aspecte specifice județului Tulcea, în special, și Dobrogei, în general. Ele pot fi vizitate în compania unui ghid specializat pentru categoria de vârstă, educația și naționalitatea vizitatorilor.
  • Componenta cercetare oferă ICEM capacitatea de a oferi material informativ cu caracter științific sau de popularizare atât solicitanților din sectorul public, cât și acelora din mediul privat.
  • Publicațiile sale periodice, monografiile, materialele cu caracter promoțional sunt căile de a oferi produsele activității sale atât comunității științifice, cât și publicului larg.
  • Pentru publicul angrenat în diverse etape ale instruirii, ICEM oferă pachete de servicii complexe constând în vizite și lecții tematice, vizionări de filme documentare, concursuri pe teme din aria curriculara, precum și evenimente organizate cu prilejul unor date importante pentru istoria locală și națională sau care evidențiază direcțiile actuale în conservarea și protecția mediului și a patrimoniului cultural în general.
  • Prin intermediul experților săi, ICEM Tulcea poate furniza solicitanților rapoarte de expertiză pentru diverse bunuri culturale.
  • Sala de conferințe, complet echipată, din cadrul Centrului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este la dispoziția solicitanților pentru organizarea de întruniri, conferințe de presă, simpozioane și colocvii.