Comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța

Comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța
Comuna Mihail Kogălniceanu, Constanța

Mihail Kogălniceanu, fost Karamurat, este o comună în județul Constanța, Dobrogea, România, formată din satele Mihail Kogălniceanu (reședința), Palazu Mic și Piatra. Originea Comunei Mihail Kogălniceanu se regăseşte printre primele aşezări tătăreşti şi numele i-a fost legat de primul stăpânitor al tătarilor stabiliţi în aceste locuri, Murat cel Negru(Kara Murat). În perioada anilor 1930, localitatea s-a numit „Ferdinand I”, pentru ca, în anul 1948, aceasta să dobândească denumirea „Mihail Kogălniceanu”.


În localitatea Mihail Kogăniceanu există locuri deosebite şi fascinante precum: pădurea din vecinătatea Parcului Tineretului, rezervaţii naturale, cum ar fi Pădurea şi Dealurile Sitormanului cu un ecosistem de stepă, cu floră şi faună mediteranieană, dealurile cu bujori de stepă care primăvara parcă ar însângera coamele dealurilor, şi brânduşa cu gingăşia diafană a petalelor. Apoi stâncile de calcar jurasic, creaţiile eoliene. Stânci cu forme bizare, având fizionomii zoomorfe ce străjuiesc dealurile, apoi pereţii abrupţi, sfârtecaţi şi îmbătrâniţi de vreme, formează un cadru insolit în stepa dobrogeană, asemănător peisajului carpatin.


Apoi la câţiva kilometri de Mihail Kogălniceanu, la marginea satului Piatra, se află Peştera de Cristal prin care curge un râu subteran ce se varsă în lacul Taşaul. Aşezările neolitice de la Sitorman (Cultura Gumelniţa şi Hamangia); Vicusul roman de la Sitorman, Emorianul de la Răţărie ( pe ţărmul de est al Lacului Taşaul); sistemul de apeducte de la Piatra, toate acestea şi multe altele pe care cel care va avea curiozitatea le poate descoperi numai venind aici cu automobilul sau cu avionul pentru a se încărca cu bucuria de a trăi şi de a iubi natura.


Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța este unul dintre cele mai importante aeroporturi din România. Este membru permanent A.C.I. Europe și al Asociației Aeroporturilor din România. Amplasat în partea de N – NV a municipiului Constanța, aeroportul din Constanța deține o poziție geo-strategică importantă față de obiectivele economice de interes național și internațional, fiind situat la 26 km de Constanța, la 14 km de Canalul Navigabil Dunare-Marea Neagră și la aproximativ 100 km de Delta Dunării.